ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 09 เม.ย. 2564 08:53:03      292    |     Share   

 

ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      วันที่ 8 เมษายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2564  ณ  ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ