มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในการดำเนินงานตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์

 09 เม.ย. 2564 11:43:55      724    |     Share   

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในการดำเนินงานตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ในระหว่างวันที่ 6 - 29 เมษายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างเคร่งครัด