การประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค

 14 มิ.ย. 2564 10:12:44      619    |     Share   

 

 การประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค

ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะประธานกลุ่ม ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค เพื่อรับทราบ/ให้ข้อเสนอแนะ สถานะโครงสร้างของสถาบัน การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินงาน การวางแผนการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ