นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน อำเภอด่านซ้าย

 21 มิ.ย. 2564 12:39:43      641    |     Share   

 

 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน อำเภอด่านซ้าย

         ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2564 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน อำเภอด่านซ้าย กศน.อำเภอเชียงคาน สำนักงาน กศน จังหวัดเลย