การประเมินตัดสินผลงานดีเด่นระดับประเทศออนไลน์

 21 มิ.ย. 2564 12:46:07      386    |     Share   

 

 การประเมินตัดสินผลงานดีเด่นระดับประเทศออนไลน์

          วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายวิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ  ดำเนินการประเมินผลการตัดสินผลงานดีเด่นระดับประเทศออนไลน์ โดยมี นายชนะ  เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก และ นางอรณิช  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ร่วมพิจารณาประเมินผลตัดสินผลงานดีเด่นระดับประเทศ เพื่อส่งให้สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และมีคณะข้าราชการครู คอยอำนวยการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารผลงานดีเด่นระดับประเทศในครั้งนี้