โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 03 ส.ค. 2564 10:43:29      515    |     Share   

 

 โครงการอบรมการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

       ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมโครงการอบรมการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายวิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ  ห้องประชุมไชยบุรี  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่ง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)อย่างเคร่งครัด