ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 28 ก.ย. 2564 11:01:40      444    |     Share   

 

 ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2564

    ระหว่างวันที่  21 – 22 กันยายน 2564  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมไชยบุรี   สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด 17 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนครพนม ยโสธร และเลย ไม่มีผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา)จำนวน 22 คน และบุคลากรจาก สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 31 คน