โครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ําเพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 28 ก.ย. 2564 11:06:10      467    |     Share   

 

 โครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ําเพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2564 จัดกิจกรรมโครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ําเพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสิงห์เสมา  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ