วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

 28 ก.ย. 2564 11:11:57      482    |     Share   

 

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)   

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำข้าราชการและลูกจ้างประจำ เคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) บริเวณหน้าเสาธงชาติหน้าตึกอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน