ประชุมนิเทศการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

 26 พ.ย. 2564 14:46:13      327    |     Share   

 

 ประชุมนิเทศการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

     วันที่  26  พฤศจิกายน  2564   นายวิเชียรโชติ   โสอุบล  ผู้อำนวยการ  สถาบัน  กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุม/นิเทศ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู  เพื่อหารือ ติดตามและแนะแนวให้คำปรึกษาการเตรียมการให้ครูได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  (PA)  ให้สอดคล้องบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ  ณ ห้องประชุม 111 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ