อบรมหลักสูตรจิตอาสาของ กศน. ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 07 ก.พ. 2565 09:45:02      490    |     Share   

 

อบรม "หลักสูตรจิตอาสาของ กศน. " ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรม "หลักสูตรจิตอาสาของ กศน. " ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาหาของหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากร นางฐาณิญา นาจาน พยาลวิชาชีพชำนาญการ จากสาธารณะสุขจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่