ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565

 22 ก.พ. 2565 10:45:06      454    |     Share   

 

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564
และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565

            ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.วิเชียรติโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวอภิญญา พลอาสา  ครู และนางสาวสุกัญญา พวงสุวรรณ ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2565 ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันทางไกล จากนั้นแอดมินประจำจังหวัดร่วมกันประเมินมาตรฐานสาระเนื้อหาขึ้นระบบ TKP ประจำจังหวัด และสถาบัน กศน.ภาค ร่วมสรุปผลการอบรมตามโครงการฯ ปี 2565  (รายภาค) และในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 เข้ารับการมอบนโยบายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมวางแผนการดำเนินงาน ปี 2565 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบาย


ผู้อำนวยการสถาบันทางไกล กล่าวเปิดการประชุม
ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาค ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปี 2565


แอดมินประเมินมาตรฐานสาระเนื้อหา ขึ้นระบบ TKP ประจำจังหวัดต่อ


ประชุมกลุ่มย่อยระดับภาคถึงการขับเคลื่อนโครงการในปี 2564


สรุปผลการอบรมตามโครงการฯ ปี 2564 (รายภาค)


สรุปผลการอบรมตามโครงการฯ ปี 2564 (รายภาค)


สรุปผลการอบรมตามโครงการฯ ปี 2564 (รายภาค)