นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 22 ก.พ. 2565 11:03:24      392    |     Share   

 

นิเทศ  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา
ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

      ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเชียรโชติ  โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์  ปัญญาวงค์  ครูผู้ช่วย นิเทศ  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเชียงยืน  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  และ กศน.อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  โดยแต่ละสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
         น.ส.ประภาพร สุพรรณ์  รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายเด่นชัย อ่ำแพร ครูผู้ช่วย นิเทศ  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กศน.อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยแต่ละสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

 


            นางสาวนิตยา  ตุ๊กสันเทีย ครูสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักศึกษา ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ๑.สนามสอบ กศน.อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๒.กศน.อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ๓.กศน.อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยแต่ละสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด