การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.

 22 ก.พ. 2565 11:31:02      475    |     Share   

 

การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.

        ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับที่ 2  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และร่วมกับจิตอาสาประชาชนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมี ดร.รุ่งอรุณ  ไสยโสภณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรง (แทนเลขาธิการ กศน.) เป็นประธานในพิธีเปิด  มีนายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม   และนายวิเชียรโชติโสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน  ณ กศน.อำเภอมัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น