ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 22 ก.พ. 2565 11:37:04      415    |     Share   

 

ประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

    ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมไชยบุรี  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด ๑๖ จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนครพนม ยโสธร สุรินทร์ และเลย ไม่มีผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา) จำนวน ๒๓ คน และบุคลากรจาก สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๓๖ ค