ประชุมคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่น

 24 มี.ค. 2565 09:20:50      157    |     Share   

 

ประชุมคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่น

     23 มีนาคม 2565  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูสกุลตรา ขอสุข  ครูนิตยา  ตุ๊กสันเทียะ  ครูอภิญญา พลอาสา  ครูเด่นชัย  อ่ำแพร ครูกิตติพันธ์  ปัญญาวงค์ และครูสุกัญญา พวงสุวรรณ เป็นคณะกรรมคัดเลือก  ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)