ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

 27 เม.ย. 2565 14:40:06      109    |     Share   

 

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของ นายวิเชียรโชติ โสุอบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย กศน.อำเภอหนองกุงศรี กศน. อำเภอสหัสขันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย กศน อำเภอนาเชือก กศน.อำเภอนาดูน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย กศน.อำเภอศรีสมเด็จ กศน.อำเภอโพธิ์ชัย กศน.อำเภอศรีสมเด็จ