กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565

 23 พ.ค. 2565 13:13:50      644    |     Share   

 

กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมได้แก่
1. กิจกรรมการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
2. กิจกรรมประกวดการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. กิจกรรมการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ณ ห้องสิงห์เสมา สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยนายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด
1. กิจกรรมการประกวดแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 92. กิจกรรมประกวดการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ

3. กิจกรรมการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่