ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 09 มิ.ย. 2565 09:01:18      606    |     Share   

 

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันที่ 6 -​ 8​ มิถุนายน​ 2565 ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษา สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรม เดอะ คอนวีเนียน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น