ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 27 มิ.ย. 2565 13:56:55      209    |     Share   

 

ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู และบุคลากร สถาบัน กศน.ภาค  5 ภาค ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คมกฤช จันทร์ขจร  รองเลขาธิการ กศน.  เป็นประธานเปิดการประชุม และนางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ที่ประชุม