โครงการอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพ ภายใต้โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 01 ส.ค. 2565 13:44:23      220    |     Share   

 

โครงการอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพ

      ระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาการเขียนบทความและการสร้างภาพ ภายใต้โครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออบรมพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ให้ได้รับความรู้ในการเขียนเนื้อหาและการถ่ายภาพในการสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชนตามโครงการคลังความรู้ กศน. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม จำนวน 38 คน