ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2565

 27 ต.ค. 2565 08:49:31      96    |     Share   

 

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2565  

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม