ร่วมพิธีเปิด งานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

 09 พ.ย. 2565 09:40:08      117    |     Share   

 

 ร่วมพิธีเปิด งานบุญประเพณี  ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด งานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา โรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษา และร่วมสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต อนุสรณ์สถานแห่งชาติกำเนิดของพระอริยะสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีและความรัก ความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน และให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชาทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีการทำบุญจุลกฐิน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ และทักษะเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้วไป ที่มาร่วมงาน