ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ TUFEC ร่วมกับภาคีเครือข่าย

 11 พ.ย. 2565 10:40:34      376    |     Share   

 

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ TUFEC ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ TUFEC ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายประกอบ กุลบุตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม