ร่วมกิจกรรมโครงการ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 16 พ.ย. 2565 10:11:10      79    |     Share   

 

ร่วมกิจกรรมโครงการ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “กศน. จิตอาสา ซ่อมสร้าง ล้างใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพิธีเปิดโครงการและวางแผนการปฏิบัติงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. อนุสรณ์ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พิธีปล่อยขบวนคาราวาน “Kick off “ กศน. จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ “ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขบวนคาราวาน "Kick off"กศน. จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่"เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้เคลื่อนที่ไปยังจุดประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งทีมลงพื้นที่ออกเป็น 3 ทีม 3 จุด คือจุดที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล หมู่ 3 ตำบลหนองกินเพล และ กศน.ตำบลหนองกินเพล จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านคูสว่าง หมู่ 7 ตำบลหนองกินเพล และ จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านกุดชุม หมู่ 1 ตำบลหนองกินเพล
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุง ช่อมแซมอาคารของสถานศึกษา รวมถึงสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทำงานร่วมกับชุมชนโดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมจิตอาสา และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี