ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 25 พ.ย. 2565 09:35:32      627    |     Share   

 

 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร  สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน.เกมส์ 2566" ซึ่งมีนายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดทั้ง 20 จังหวัด  ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภาค ให้นักศึกษา กศน. คณะผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มีพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย