ร่วมเป็นเกียรติ ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด สามเหลี่ยมมรกตเกมส์ 2566 ครั้งที่ 6

 16 ธ.ค. 2565 10:06:54      109    |     Share   

 


ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักกีฬา กรีฑา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา "กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกตเกมส์ 2566 ครั้งที่ 6 โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปิด ณ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี และคัดเลือกทีมกีฬาเพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป