สักการะศาลพระไชยบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

 10 ม.ค. 2566 10:15:04      91    |     Share   

 

 วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวประภาพร  สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายมนตรี  บูชาพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สักการะศาลพระไชยบุรี  ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของหน่วยงาน  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และบุคลากรทุกคน   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566  ณ  ศาลพระไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ