ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน. อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 6 ESAN ONIE GAMES

 24 ม.ค. 2566 16:01:44      162    |     Share   

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. อีสาน เกมส์  ครั้งที่ 6  ESAN ONIE GAMES " 

วันที่ 24 มกราคม 2566 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายกิตติพันธ์ ปัญญาวงค์ ครู ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา "กศน. อีสาน เกมส์ ครั้งที่ 6 ESAN ONIE GAMES " ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้แทนสำนักงาน กศน.จังหวัดทั้ง 20 จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ