ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 07 มี.ค. 2566 18:45:27      79    |     Share   

 

 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัด 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าดำเนินการตรวจ ตามตารางกำหนดการตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ