ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 08 มี.ค. 2566 17:29:29      259    |     Share   

 

ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางปราณี ผลาพรหม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำยืน นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ และนางพรพันธ์ อาทิเวช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนมดแดง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด ในการดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งวันนี้เป็นวันตรวจของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ