ส่งมอบไฟล์ผลตรวจกระดาษคำตอบ และกระดาษคำตอบให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

 10 มี.ค. 2566 10:33:43      429    |     Share   

 

ส่งมอบไฟล์ผลตรวจกระดาษคำตอบ และกระดาษคำตอบให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษาโดย นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าส่วนจัดและส่งเสริมการศึกษาพร้อมคณะ ส่งมอบไฟล์และกระดาษคำตอบให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว