นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดประชาชน

 09 มี.ค. 2566 17:21:37      88    |     Share   

 

 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ