นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

 10 มี.ค. 2566 16:38:42      345    |     Share   

 

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด