ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 10 มี.ค. 2566 16:41:56      405    |     Share   

 

 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นการตรวจกระดาษคำตอบของสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ