ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 13 มี.ค. 2566 17:26:31      417    |     Share   

 

 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมส่งมอบไฟล์ผลตรวจกระดาษคำตอบและกระดาษคำตอบ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นช่วงการตรวจของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมส่งมอบไฟล์ผลตรวจกระดาษคำตอบและกระดาษคำตอบ ซึ่งดำเนินการตรวจเสร็จเรียบร้อยในวันนี้ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ