ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู กศน. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 16 พ.ค. 2566 19:28:31      183    |     Share   

 

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู กศน. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู กศน. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สำนักงาน กศน.จังหวัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาขึ้นตรง ครู แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการดังกล่าว สำนักงาน กศน. และ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครู กศน. จำนวน 9 หลักสูตร และจัดฝึกอบรมครู กศน.ต้นแบบ เพื่อนำความรู้ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านอาชีพ นำไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและประชาชนผู้สนใจให้มีความรู้ความสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และด้านต่างๆได้ อย่างมีคุณภาพ