ร่วมพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ฯ ระหว่าง สำนักงาน กศน. ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสการยกระดับ สำนักงาน กศน. สู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

 18 พ.ค. 2566 15:56:11      141    |     Share   

 

ร่วมพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ฯ ระหว่าง สำนักงาน กศน. ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสการยกระดับ “สำนักงาน กศน.” สู่ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้”

 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่าง สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ผ่านทางระบบออนไลน์
นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวส่งมอบการโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ฯ จากสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางวีดิทัศน์ นอกจากนี้นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ