ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศสกร.อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

 24 พ.ค. 2566 09:19:37      180    |     Share   

 

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศสกร.อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร จาก ศสกร.อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน นำโดย นายนิมิตร หงสนันทน์ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอบ่อเกลือ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ