ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 26 พ.ค. 2566 22:32:33      509    |     Share   

 

ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

    วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  และนายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน สกร.จังหวัด  ศสกร.อำเภอ  สถานศึกษาขึ้นตรง และผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม  ณ  โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 
     การประชุมดังกล่าว ได้มีชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้สิน และภาระผูกพันของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  การชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และกฎหมายลำดับรอง  รวมถึงแนวทางด้านแผนงานและงบประมาณ และร่างแผนส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 - 2570  และมีการเสวนา เรื่อง "บทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้"