ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ไตรมาส4 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุดรธานี และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

 09 ก.ย. 2566 09:52:30      321    |     Share   

 

 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู พร้อมด้วย นางดรุณี รัตนสุนทร และนางสาวสิริขวัญ มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุดรธานี และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร