นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 17 ก.ย. 2566 10:08:14      167    |     Share   

 

 วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราราชการครูและบุคลากร นิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการลงพื้นที่ได้ให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบ ณ สนามสอบ ดังนี้
สายที่ 1 ณ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
สายที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม
 
สายที่ 3 ณ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และขอนแก่น

 

สายที่ 4 ณ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 
 

สายที่ 5 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร