ประชุมปฏิบัติการชี้แจงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) และประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา

 19 ก.ย. 2566 10:15:48      158    |     Share   

 

 วันที่ 6 และวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 สถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมปฏิบัติการชี้แจงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) และประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุบงกช (111)