ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 20 ก.ย. 2566 10:21:19      113    |     Share   

 

 วันที่ 20 กันยายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา และพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากร โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ณ วังน้ำเขียวเลควิว รีสอร์ท อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาและแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2566 โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา