ร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงราย

 20 ก.ย. 2566 10:25:05      172    |     Share   

 

 วันที่ 20 กันยายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษา และบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิภาค โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้บริหารศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหาร สกร.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ โรงแรมทีค การ์เต้น สปา รีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย