ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 13 พ.ย. 2566 18:16:02      126    |     Share   

 

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.  สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่  ครั้งที่ 7/2566  ประจำเดือนพฤศจิกายน   โดยมี นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสุบงกช (111) สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ