ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2566

 18 พ.ย. 2566 22:49:30      98    |     Share   

 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2566  ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่ 

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว กรมส่งเสริมการเรียนรู้