ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

 25 พ.ย. 2566 15:13:28      91    |     Share   

 

 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประภาพร สุพรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และนางดรุณี รัตนสุนทร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี(บ้านหนองไหล) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี