ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3

 30 พ.ย. 2566 18:18:54      116    |     Share   

 

 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมติดตามและให้กำลังใจนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอโขงเจียม และ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการทุกเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี