ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี

 02 ธ.ค. 2566 18:23:04      111    |     Share   

 

 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงห้องเกียรติยศเชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสร้างที่สำหรับประดิษฐ์องค์พระแก้วมรกต ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมี นายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้รับมอบพระแก้วมรกต จาก พระธรรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเพื่อมาประดิษฐาน ณ ห้องเกียรติยศแห่งนี้